Toelichting anamneseformulier – Tandartspraktijk Scherpenzeel

Specialist in mondgezondheid.

Industrielaan 7a
3925 BD Scherpenzeel
Vijverlaan 4n
3925 EM Scherpenzeel

Toelichting anamneseformulier

Elke tandartspraktijk is verplicht jaarlijks een anamneseformulier door haar patiënten te laten invullen. De medische anamneselijst bevat een aantal vragen over uw gezondheid. De antwoorden erop zijn van belang voor uw tandarts, omdat bepaalde ziekten en medicijnen invloed hebben op het voorkomen van problemen met het gebit en de mondgezondheid en op de uitvoering van het werk van uw tandarts. Het invullen van het anamneseformulier is een wettelijke verplichting. Zonder deze gegevens mogen we geen behandeling starten en zijn we dus strafbaar.

Bijvoorbeeld:

  • Het gebruik van antistollingsmiddelen (‘bloedverdunners’) heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld het trekken van tanden of kiezen. Dit kan namelijk ernstige nabloedingen veroorzaken.
  • Indien u allergisch bent voor latex (natuurrubber) of bepaalde antibiotica, kan uw tandarts hiermee rekening houden door latexvrije handschoenen te gebruiken, respectievelijk andere antibiotica voor te schrijven.

Als uw tandarts onvoldoende op de hoogte is van uw ziektegeschiedenis, kan hij/zij onvoldoende voorzorgsmaatregelen nemen bij uw behandeling. We willen daarom benadrukken, dat het noodzakelijk is deze vragenlijst naar waarheid in te vullen.

Als u weigert het anamneseformulier in te vullen, zal er geen behandeling kunnen plaatsvinden. Uw tandarts is namelijk verantwoordelijk voor de behandeling die hij/zij uitvoert. Om de behandeling goed te kunnen uitvoeren dient de tandarts volledig op de hoogte gebracht te zijn over uw gezondheidstoestand, zodat er geen complicaties kunnen optreden. Ook wanneer zich wijzigingen voordoen in uw gezondheidstoestand, wordt u verzocht deze direct aan ons door te geven. Op deze manier blijven de gegevens met betrekking tot uw gezondheid altijd actueel. Het is dus ook in uw eigen belang om het anamneseformulier in te vullen!

De gegevens die u invult worden opgeslagen in een speciaal tandheelkundig pakket en de medewerkers van de praktijk die betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot deze informatie. In incidentele gevallen kan het dus ook gaan om artsen buiten onze praktijk. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een kaakchirurg. Uw tandarts bepaalt wie de gegevens mag inzien.

NB De anamneselijst hoeft niet door u te worden getekend.